Els 4 tipus d’assegurances per a cotxes

tipus assegurances per a cotxes

Cada una de les diverses assegurances cobreix uns danys o uns altres

L’adquisició d’un cotxe, sigui nou o de segona mà, ha d’anar acompanyada d’una assegurança per tal que pugui circular. Aquesta té la funció d’assegurar els riscos que tinguin relació tant amb el vehicle com amb els ocupants. Així, en cas de produir-se un dany o accident, l’asseguradora es fa càrrec de les despeses o ofereix un tipus de prestació o un altre depenent de la pòlissa contractada.

D’aquesta manera, hi ha diversos tipus d’assegurances de vehicles que s’encarreguen de cobrir aquests danys. Però hi ha unes que en cobreixen més que d’altres. A continuació t’expliquem els quatre tipus d’assegurances per a cotxes per tal que triïs la que millor s’ajusti a les teves necessitats.

 

1. Assegurança a Tercers

L’assegurança a Tercers és l’assegurança mínima obligatòria per a qualsevol cotxe. És aquella que cobreix els danys a conductors i vehicles en què nosaltres som els culpables. Aquesta assegurança està coberta per l’assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria, la qual és imprescindible en qualsevol pòlissa. També pot anar complementada amb l’assegurança de Responsabilitat Civil Voluntària o Suplementària.

A més a més, l’Assegurança a Tercers normalment està complementada amb la Defensa Jurídica de l’assegurat, així com una Assegurança del Conductor pels danys que puguem patir com a conductors del vehicle.

 

lluna de cotxe trencada2. Assegurança a Tercers Ampliada o Combinada

En aquest cas s’inclouen les mateixes cobertures que en l’Assegurança a Tercers però la complementen altres garanties. Aquestes estan destinades a oferir un millor servei i, per tant, resulten més atractives pels usuaris.

Les Assegurances a Tercers Ampliades, doncs, inclouen els danys ocasionats a les llunes del cotxe, cobreix un suposat cas de robatori del vehicle i d’altres danys produïts per un incendi.

 

 

 

 

 

3. Assegurança a Tot Risc

L’Assegurança a Tot Risc és aquella que cobreix totes les cobertures tant de l’Assegurança a Tercers com l’Assegurança a Tercers Ampliada. A més a més, compta amb un tipus de cobertura nomenada Danys Propis.

Aquesta última comporta tots els danys ocasionats al nostre vehicle i que s’hagin produït per culpa nostra. Pot cobrir des de danys menors -com ara ratllades o cops, etc.- fins a d’altres més greus -com pot ser sinistre total-.

 

cotxe sinistre total4. Assegurança a Tot Risc amb Franquícia

Per últim, l’Assegurança a Tot Risc amb Franquícia és molt semblant a la descrita anteriorment però diferent quant al mètode de pagament. S’entén com a ‘franquícia’ l’import que ha de pagar l’assegurat en aquells sinistres de què en sigui culpable. Aquest import correspon fins a la quantitat establerta com a ‘franquícia’, de la resta del pagament se’n farà càrrec l’asseguradora.

 

 

 

 

 

Amb el servei d’assegurances de Garatge Aluart trobaràs les millors assegurances al millor preu. Vols més informació? Contacta’ns!

 

 

 

0 comentaris

Deixa un comentari

Camps obligatoris *