Seguretat dins el cotxe

Parents securing baby in the car seat in their car

Per disminuir el màxim possible els danys quan patim un accident a la carretera, quan aquest és inevitable, s’han de tenir en compte alguns elements. Aquests els podem dividir en actius i passius. Quan parlem de seguretat activa ens referim a elements com el sistema de frenat, la direcció, la suspensió, els pneumàtics, la il·luminació i el sistema de control d’estabilitat. Tot això s’haurà de revisar a les revisions periòdiques que ens fan al taller mecànic habitualment. Quan els sistemes del cotxe estan en bon estat disminuïm considerablement el risc d’accident.
Llegir més

Sistemes d’il·luminació del vehicle en bon estat per evitar accidents

Mechanic with new car headlight in a workshop

És de gran importància i bàsic tenir el sistema d’il·luminació del nostre vehicle al dia i en bon estat. Quan és de nit o les circumstàncies climatològiques són adverses, ens hem de fer veure i poder veure qualsevol cosa de la carretera, ja siguin els demés cotxes o obstacles. Sense llum del dia i en zones amb bancs de boira el número d’accidents augmenta en un 30% i el 40% de cotxes que circulen tenen algun fallo d’il·luminació. Si unim aquestes dues dades veurem que és vital per una conducció efectiva i segura tenir les llums del cotxe en ordre per reduir el risc d’accident.

Llegir més